Verhalen VAN kinderen

De kinderen praten over hun eigen belevingen en ervaringen. Samen gaan we op zoek naar hun verhaal. (onderzoeken/reflecteren).
Door te vertellen, tekenen en schrijven geven ze vorm aan hun eigen persoonlijke verhaal (reflecteren/creëren).
We bedenken samen een manier om de verhalen te presenteren: vertellen, voorlezen, tentoonstelling, muziek, (digi)-boek etc. (creëren/presenteren).

Via deze link vindt u een artikel over de uitgangspunten en toepassing van Taalvorming in de klas

http://www.vertellenindeklas.nl/artikel-taalvorming.html