Verhalen DOOR kinderen

(receptief, actief, reflectief)


Kinderen leren zelf korte (volks)verhalen te vertellen zonder tekst vanbuiten te leren.
Sluit aan bij begrijpend lezen en mondelinge taalvaardigheid.

Hier een link naar de site www.vertellenindeklas.nl

http://www.vertellenindeklas.nl/